Vår tonalitet

Grunden i SSGs varumärkesplattform är att vi har sedan 50-talet arbetat för svensk industris bästa, ett arbete baserat på förtroende från våra ägare, kunder och samarbetspartners. Ingen ska någonsin behöva tvivla på att vi vet vad vi gör. I vår tonalitet beskriver vi hur vi ska uttrycka oss och vilken känsla vi ska förmedla. Det är viktigt för igenkänning att vi har samma tonalitet i alla våra kanaler. Vår tonalitet ska genomsyras av våra värderingar Respekt, Ansvar, Öppenhet och Proaktivitet.

Respekt

Vi respekterar läsaren genom att använda ett språk som han eller hon förstår.

Ansvar

Vi är tydliga i våra texter med budskap som inte går att missförstå. Vi undviker talspråk och är professionella, men lättsamma. Vi är personliga utan att bli för privat.

Öppenhet

Vi ger den information som mottagaren behöver, och försöker alltid hjälpa dem om de har frågor eller funderingar.

Proaktivitet

Vi är moderna i vårt språkbruk och undviker myndighetsspråk, om inte kontexten kräver det, så som i avtalsskrivningar och andra överenskommelser.

Innan texter formuleras ska budskapet alltid beaktas och vara det centrala.  Bilder kan användas för att förstärka budskapet.

Saker att tänka när du formulerar texter

 • Vi skriver tydligt, konkret och enkelt. Vi har ett avslappnat språk, men inte talspråk, slang eller jargong. Vi tilltalar läsaren med "du", och "ni" om det är ett företag. Som avsändare skriver vi "SSG" eller "Vi på SSG". Undvik "man" och ersätt det med "jag", "vi" eller "du". Använd en rak ordföljd i texter, till exempel att "Du behöver visa upp en avklarad SSG Entre-utbildning", hellre än "En avklarad SSG Entre-utbildning behöver visas upp".
 • Använd i första hand svenska utryck före engelska, till exempel "e-post" före "e-mail".
 • Om du skrivit en text kan du testa den med LIX, som är ett verktyg för läsbarhetsindex. Får din text betyget 50>, försök att förenkla din text.
 • För att minska risken för missförstånd, använd inte förkortningar. Skriv "till exempel", "bland annat", "med flera", "och så vidare".
 • Vi följer svenska skrivregler. Några exempel:
  • Datum i löpande text skrivs 5 september 2019. Skrivs det ensamt används 2019-09-05. På engelska skrivs September 5 2019 och 05-09-2019.
  • Klockslag skrivs kl. 9.45, kl. 20.30.
  • Dela upp siffror 1 500, 10 123, 1 123 321 och 11 123 321 123.
  • Tal skrivs med siffror från 0-12.
  • Personnummer skrivs 123456-7890
  • Telefonnummer skrivs 060-14 15 00, 08-587 19 22, 073 123 45 67
  • Postnummer skrivs 856 40.
Do

060-14 15 00
08-587 19 22
073-123 45 67
+4673-123 45 67

Don't

0601415 00
085871922
073-12345 67
+4673-123-45-67