Våra logotyper

Vår huvudlogotyp består av vårt märke (SSG) i kombination med vår ordbild Standard Solutions Group. Ibland använder vi ordbilden ”Setting new standards.”

När används vad?

Våra två varianter av logotyp ska användas vid olika tillfällen. I huvudsak ska logotyp 1 användas. Logotyp 2 används mer i marknadskommunikativa sammanhang.  Vilken som ska användas beror till stor del på situation, tillfälle och målgrupp. Nedan finner du en enkel metodik över hur du bör resonera i valet av logotyp.

Känner målgruppen till SSG?

 1. Ja - Vad kul då är vi en bra bit på väg. Syftar kommunikationen att positionera oss gentemot marknaden - det vill säga att vi löser industrins gemensamma problem via standardisering?
 2. Ja - Toppen, då är det Setting new standards som du ska använda. Den förmedlar att standardisering är en viktig förutsättning för utveckling och har så varit genom historien. Det innebär att vi, SSG, är bärare av en viktig industriell tradition.
 3. Nej - Används texten ”Setting new standards” på något sätt i rubriken för att förmedla SSG:s position mot marknaden? 
  1. Ja - Använd Standard Solutions Group.
  2. Nej - Använd Setting new standards.
 4. Nej - Ok, då vet de med största sannolikhet inte vilka vi är och vad vi står för. Kommer kommunikationen att förmedla grunden i SSG, det vill säga att vi skapar standardiserade lösningar för en effektivare industri?
 5. Ja - Bra, då är det Standard Solutions Group vi ska använda. Den förmedlar tydligheten och tryggheten i vårt löfte om standardiserade lösningar för en effektivare industri för en kund med liten kännedom.
 6. Nej - Används texten ”Setting new standards” på något sätt i rubriken för att förmedla SSG:s position mot marknaden?
  1. Ja - Använd Standard Solutions Group.
  2. Nej - Använd Setting new standards.

Frizon

För att logotypen ska komma till sin rätt är det viktigt att det finns en frizon. Inom frizonen får inga andra grafiska element finnas. Frizonen utgörs av avståndet S resp ® och är därför skalbar beroende på hur stor logotyp som ska användas.

Varianter av logotypen

Märket finns i tre färger - orange, svart och vit. Orange är vår officiella färgoch ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Svart används när färg inte är ett alternativ. Till exempel vit svart/vita utskrifter. Vit används närbakgrundsfärgen eller bilden är för mörk för att ge maximal återgivning. Alla varianter finns i svart/negativ. Nedan hittar du våra två logotyper med varianter och vårt märke i sin grundfärg.

Logotyp 1

Bas - Standard Solutions Group

Standardlogotyp med förklaringen av SSG – Standard Solutions Group

Alternativ - Standard Solutions Group

Alternativ logotyp med förklaringen av SSG – StandardSolutions Group där sättningen kräver en långsmal lösning, exempelvis för penna.

Logotyp 2

Bas - Setting new standards

Standardlogotyp med förklaringen av SSG - Setting new standards.

Alternativ - Setting new standards

Alternativ logotyp med payoff – Setting New Standards,där sättningen kräver en långsmal lösning, exempelvis för penna.

Märke

Fristående märke.

Har du frågor, kontakta kommunikationsavdelningen.