Bilder och filmer

Så här använder vi bilder och filmer på SSG

När vi använder oss av bilder strävar vi efter att återskapa naturliga miljöer och äkta kompositioner för såväl porträtt som för exteriöra bilder och detaljer. Setting new standards i bilder handlar om att visa vad vår syn på standarder egentligen handlar om – att förenkla industrins vardag. Här väljer vi att arbeta med naturliga bilder, vi fokuserar på de som använder våra tjänster och känslan av den autentiska miljö där de är verksamma.

Att tänka på vid fotografering

Människor i bild ska ha ett avslappnat uttryck och en naturlig hållning. Bilderna ska om möjligt ge en känsla av den stolthet och framgång som varit en naturlig del av svensk industrihistoria. Försök om det går att lyfta in någon orange detalj i bilden som förstärker uttrycket av SSG. Sträva efter att använda naturligt färgade objekt i bilden istället för att färga dem i efterhand. Bilderna ska kännas äkta. Försök använda bilder i ljus färgskala medmjukt, naturligt – gärna varmt ljus medavslappnade poser.

Använd färgcirkeln för att se om bilderna innehåller SSGs färgskala.

Bilderna kan innehålla allt från enskilda kulörer till hela spektra från färgcirkeln.

Tonplatta på bild kan användas för att få ihop ett spretigt bildspråk eller om ursprungsbilden inte har rätt färgtoner. Tänk på att använda färger ur vår profil.

SSG Mediabank