SSG digitala identitet

Välkommen att ta del av vår digitala identitet!

Här hittar du verktyg som hjälper dig att skapa en SSG-känsla i det du arbetar med. Detta ramverk har byggts upp för att skapa en enhetlighet och ett igenkännande i vår kommunikation. Där SSG är avsändare ska man alltid känna igen sig.

Har du frågor om just detta avsnitt, kontakta kommunikationsavdelningen.