Koncept

Här presenteras ett antal koncept för att möjliggöra ett användarcentrerat synsätt på den design som tas fram. Koncepten stöds av den heuristik som är rådande inom användarcentrerad utveckling med förespråkare som Jan Gulliksen, Donald Norman och Jakob Nielsen. Fokus är att skapa överskådlighet, enkelhet och ge användaren stöd i att arbeta i naturliga flöden med så lite kognitiv belastning som möjligt. 

  • Enkelhet
  • Överskådlighet
  • Lätt att göra rätt
  • Undvik onödigt brus
  • Naturliga flöden

Enkelhet

Enkelhet uppstår när alla enkelt kan förstå och använda den design som tagits fram, detta utan att behöva förklara närmare hur det är tänkt att fungera. Att det som tas fram är intuitivt. Enkelhet är en produkt av många olika designregler, exempelvis att undvika onödigt brus. Att beteenden och funktioner är konsekventa genom hela designen. Intuitiva och enkla gränssnitt uppstår när förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Att designa för de behov som användarna har.
 

Överskådlighet

Det är svårt att presentera mycket information, samtidigt som informationen görs överskådlig och överblickbar. Viljan att presentera allt som en användare behöver i en enda bild, gör att användaren allt för ofta drunknar i all information och att mycket av informationen uppfattas som brus och belastar användarens arbetsminne utan att hjälpa användaren att fatta rätt beslut eller att kunna koncentrera sig på rätt sak. Exempelvis använder vi oss av scroll göra det tittfönster användaren har stort genom att addera information oändligt nedåt i fönstret samt att vi använder oss av gestaltprinciperna för att gruppera saker som hör ihop.
 

Lätt att göra rätt

Att skapa en design på rätt sätt så att användaren förstår vad man ska ha den till och hur man ska använda den och minimera risken att kunna göra fel. 
 

Undvik onödigt brus

I och med att vi lär oss mer och mer om varje situation en användare kan befinna sig i när de använder en produkt så får vi hela tiden en bättre blick för vilket stöd lösningen ska ge. Vilka funktioner och information är av primär art och måste finnas. Vilka är av sekundär art, information och funktioner för undantagsfall samt de av ”bra att ha” karaktär men inget måste. Att ta bort onödig information och funktioner som istället för att vara ett stöd blir en distraktion som tar onödig bandbredd av användarens kapacitet. 
 

Naturliga flöden

Istället för att dela upp gränssnittet i olika separata fönster flödar processen, arbetsuppgiften, informationen oändligt nedåt i gränssnittet. Detta genom att scroll används. I och med att det användaren gör blir ett flöde med en start och ett stopp så navigerar användaren nedåt och flödar med arbetsuppgiften.