SSG Designsystem

 

 

Riktar sig i första hand till utvecklare och designers som skapar digitala produkter till SSG Standard Solutions Group.

Designsystemet är en sammanfattning av ett antal principer och riktlinjer samt komponenter som tillsammans hjälper oss att ta fram digitala produkter som möter den kvalitet vi eftersträvar.

Vår målsättning är att ha ett levande system där vi förhoppningsvis aldrig blir färdiga utan att det förändras över tid. Vi ser ett värda i att så många som möjlig är med och bidrar till att skapa bra digitala produkter som passar de människor som kommer använda dem i den kontext de befinner sig i, vare sig det är på ett varmt kontor eller på en industri.

design@ssg.se